top of page

ให้เขาได้พบกับความสงบ
เคียงข้างคุณตลอดไป

โกศสัตว์เลี้ยง
ให้บ้านสุดท้ายของเขา เป็นบ้านที่สงบที่สุด

โกศสัตว์เลี้ยงสำหรับ สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ที่ออกแบบมาให้เขาได้พักอย่างสงบสุข

วันที่เขามีชีวิตอยู่ เขาก็อยู่เคียงข้างเราเสมอ และเมื่อวันที่เขากลับดาวไปแล้ว ร่างและความทรงจำของเขาก็ยังอยู่กับที่นี่กับเรา และเราอยากให้เขารู้ว่า เมื่อไรที่เขามองมาจากดาวนั้น เขาจะเห็นเราอยู่เขาเช่นเคย และเรามีที่พักให้เขาได้อยู่เคียงข้างเราอย่างสงบและสวยงาม เหมือนอย่างที่เคยเป็นเสมอมา

bottom of page